Kalp yetmezliği olan hastalarımızın önemli bir kısmında kalp kasılma fonksiyonlarındaki bozukluklara kalbin karıncığındaki elektriksel iletim sistemi problemleri (Sol dal bloğu, intra-ventriküler ileti gecikmesi, vb.) eşlik edebilmekte ve bu durum kalp yetmezliğinin yarattığı şikayetleri kötüleştirebilmektedir. Bu hastalarda kalbin iki karıncığının birbiri ile uyumlu eşzamanlı kasılması bozulmaktadır.  Bu durumu düzeltebilen ve ilave olarak şok verebilme özelliği de olabilen özel kalp pilleri (Kardiyak resenkronizasyon tedavisi: CRT- D ve CRT –P) hem hastaların şikayetlerinin azaltılması hem de hayati risklerinin azaltılması amacıyla takılabilmektedir.