CRT cihazlarında kalıcı kalp pili ve ICD cihazlarının 2 elektrodlu tiplerinde olduğu gibi sağ kulakçık ve sağ karıncığa takılan elektrodlara ilave olarak kalbin sol karıncığına takılacak ilave bir elektrod daha vardır. İşlemin sol karıncığına takılacak ilave elektrod dışındaki kısmı kalıcı kalp pilleri ve ICD’lerin takılmasıyla benzerdir. CRT skopik görüntüleme (bir çeşit sürekli görüntü almaya ve pil elektrodunun ilerlemesini izlemeye izin veren röntgen cihazı sayesinde elde edilen görüntüleme) olanaklarının bulunduğu, steril koşullar altında yani; mikroplardan arındırılmış, özel örtü ve temizleme solüsyonları kullanılarak, özelleşmiş alanlarda (kateter laboratuvarı, ameliyathane gibi) sıklıkla lokal anestezi altında hafif sedayon uygulanarak operasyon bölgesi uyuşturularak takılır. Hastanın CRT takılacak vücut bölgesi olan sol göğüs duvarının köprücük kemiğinin 1-2 cm altında omuza doğru olan bölgesi özel solüsyonlarla temizlendikten ve örtüldükten sonra yaklaşık 2-3 cm uzunluğunda bir kesi yapılıp bu bölgeye kalp pili jeneratörü yerleştirilir. Şok verebilmesi için üzerinde özelleşmiş bir yapı olan coil olan ventriküler elektrod koldan gelip kalbe giden toplardamar olan subklavyen vene bir iğne aracılığıyla girilerek bu damar aracılığı ile kalbin sağ karıncığına yerleştirilir. Sağ kulakçığa atriyal elektrod aynı şekilde takılır. Sol karıncığa elektrod takılabilmesi için özel bir yerleşim sistemi kullanılarak kalbin toplar damarı olan koroner sinüse girilir ve bu toplar damarın anjiyografisi yapılır. Daha sonra sol karıncık elektrodu koroner sinüs veninin uygun bir lateral dalına yerleştirilir. Daha sonra elektrodlar jenaratöre bağlanır ve dokular kapatılarak CRT takılması işlemi sonlandırılır.