Kalıcı kalp pilleri ve ICD’lerin takılması benzer olup kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan kalp pillerinin takılması ilave özel uygulamalar gerektirmektedir. ICD skopik görüntüleme (bir çeşit sürekli görüntü almaya ve pil elektrodunun ilerlemesini izlemeye izin veren röntgen cihazı sayesinde elde edilen görüntüleme) olanaklarının bulunduğu, steril koşullar altında yani; mikroplardan arındırılmış, özel örtü ve temizleme solüsyonları kullanılarak, özelleşmiş alanlarda (kateter laboratuvarı, ameliyathane gibi) sıklıkla lokal anestezi altında hafif sedayon uygulanarak operasyon bölgesi uyuşturularak takılır. Hastanın kalp pili takılacak vücut bölgesi olan sol göğüs duvarının köprücük kemiğinin 1-2 cm altında omuza doğru olan bölgesi özel solüsyonlarla temizlendikten ve örtüldükten sonra yaklaşık 2-3 cm uzunluğunda bir kesi yapılıp bu bölgeye kalp pili jeneratörü yerleştirilir. Şok verebilmesi için üzerinde özelleşmiş bir yapı olan coil olan ventriküler elektrod koldan gelip kalbe giden toplardamar olan subklavyen vene bir iğne aracılığıyla girilerek bu damar aracılığı ile kalbin sağ karıncığına yerleştirilir. Bazı durumlarda sağ kulakçığa da ek bir atriyal elektrod aynı şekilde takılır. Daha sonra elektrod(lar) jenaratöre bağlanır ve dokular kapatılarak ICD takılması işlemi sonlandırılır.