Kalp elektrik sistemi ile ilgili hastalıklar her zaman nabızda aşırı yavaşlamaya neden olmayıp bazen de nabızda aşırı hızlanmalara neden olabilmektedir. Kalbin karıncığı (ventrikül) kökenli aşırı hızlanmaya neden olan ritim bozuklukları (ventriküler taşikardi, ventriküler flatter ve ventriküler fibrilasyon) hayati risk oluşturabilmektedir. Bu tip ritim bozukluğu olan veya bu tip ritim bozukluğu için yüksek risk taşıyan durumlara sahip kişilerin tedavisinde ise özelleşmiş bir tür kalp cihazı olan “implante edilebilen kardiyoverter-defibrilatörler (ICD)” cihazları kullanılmaktadır. Bu tip cihazlar kalpte hayati risk oluşturabilecek bir ritim bozukluğu meydana geldiğinde, özel manevralarla veya şok tedavisi ile ritmi düzeltebilmekte ve hayat kurtarabilmektedir.

ICD takılmasını gerektirebilen hastalıklardan bazıları (Bu hastalıklarda her zaman bu tedaviye gereksinim olmayabilir, hastanın tüm klinik ve tetkik bulgularına göre hekimi karar verir)