İnsanın kalbi 2 kulakçık (atriyum) ve 2 karıncık (ventrikül) dediğimiz 4 odacıktan oluşan ve bu yapıların birbiri ve damarlarla vücudumuza organlarıma bağlı olduğu bir pompa işlevi gören organdır.

Kalp birçok organdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve iletme özelliğine sahip bir organdır ve kendine has bir elektrik sistemi vardır (Resim 1). Kalbin bu elektrik sistemi nabzımızın, yaşa göre değişmekle birlikte istirahat halinde 60-100 atım/dakika arası olmasını; efor sarf ettiğimizde veya heyecanlandığımızda hızlanmasını sağlamaktadır. Normal koşullarda sağlıklı bir insan için maksimum eforla ulaşılabilecek kalp hızı basitçe 220 - yaş formülü ile hesaplanabilir (Örneğin 50 yaşında birisi için 220 - 50 = 170 atım/dk kalp hızı ulaşılabilecek maksimum kalp hızı kabul edilebilir).

Kalp hızımızdaki duruma göre değişimi anlayabilmek için vücudumuzun çalışma sistemine özelliklede dolaşım sistemine biraz daha detaylı bakmamız gerekiyor.  Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linkleri okuyabilirsiniz.