Kalp pili takılmasının vücudumuza takılan diğer cihaz tedavilerinden ayrı bir yere konumlandırmak gerekir. Kalp kapağı değişimi, kalça protezi takılması, diz protezi takılması ve benzeri gibi bedenimize ek bir cihaz takılarak yapılan iyileştirici tedavi uygulamlarından farklı olarak kalp pili takılması işlemleri vücudumuza sedece bir cihaz takılması operasyonu değildir. Kalp pilleri gelişmiş özellikleri olan bilgisayar benzeri cihazlar olup kişinin hastalıklarına göre özel ayarlar gerektiren ve çalışma prensipleri değiştirilebilen cihazlardır. Zaman içinde kalbimizdeki ve vücudumuzdaki değişimlere göre bu ayarları değiştirmek ve kişiye özel olarak bireyselleştirmek gerekebilir.

Kalp pillerinin nasıl çalıştığını, niçin pil kontrolü ve belli aralıklarla kontrol ve pili ayarlamak gerektiğini anlamak için önce kalbimizin elektrik sistemini anlamak gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linkleri okuyabilirsiniz.

İnsan kalbinin elektrik sistemi nasıl çalışır?

Kalp hızımız nasıl ve niçin artar?

Dolaşım sistemi nedir? Dolaşım sistemi nasıl çalışır? Kalbin dolaşım sistemindeki çalışması nasıl olur? Kan dokularımıza nasıl ulaşır?

Kalp pili takılan hastalar belli sıklıkta kontrole gelmelidir. Kontrol sıklığı ile ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşılabilir

Kalp pili, ICD, CRT olan hasta rutin durumlarda ne zaman – ne sıklıkla kontrole gelmelidir?

Kalp pili kontrolünü hastanın kontrolü ve cihazın kontrolü olarak 2 farklı kontrol olarak değerlendirebiliriz.

 1. Kalp pili/ICD/CRT kontrolü:
  1. Kalp pili takılmış olan bölge muayene edilir.
  2. Hastanın kalp pili takılması öncesi şikayetleri sorgulanır, ICD cihazı olan hastalarda şok veya bayılma varlığı sorgulanır.
  3. EKG çekilir.
  4. Her marka cihaza özel bir bilgisayar olan uygun programlayıcı cihaz ile kalp pili ile bağlantı kurulur.
   1. Kalp pilinden ayarlanmış olan bilgileri kaydedilir
   2. Kalp pili bataryası değerlendirilir
   3. Kalp pili elektrodları ile ilgili ölçümler yapılır
   4. Kalp pili tarafından kaydedilmiş olan bilgiler (elektrod düzenli ölçüm bilgileri, aritmi kayıtları, çalışma oranları, vs) incelenip kaydedilir.
   5. Elde edilen bilgiler ve hasta değerlendirilerek gerek görülür ise ayarlar güncellenir.
  5. Gerek görülürse ek tetkikler (X-Ray görüntüleme 24 saatlik ritim Holter, vs.) yapılabilir

 

 1. Hastanın kontrolü: Hastanın kalp pili takılmasına neden olan hastalığı ve eşlik eden kalp ve damar hastalıkları açısından muayene ve tetkik edilmesidir. Bu kontrollerde hastanın detaylı hikayesi alınıp hasta muayene edilir. Hastanın hikayesine, altta yatan yada eşlik eden kalp hastalığı ve muayene bulgularına göre kan tetkikleri, EKG, ekokardiyografi, efor testi, ritim holteri, X - ray görüntüleme gibi tetkikler yapılabilir.  Bu şekilde hasta kontrolü altta yatan kalp hastalığına bağlı olarak 3 ay - 2 yılda bir sıklıkla da yıllık olarak yapılmalıdır.