Tıbbi tetkik ve tedavilerin önemli bir kısmında etkileşim riski yoktur. Ancak bazı tıbbi tetkik ve tedaviler kalp pili ve ICD cihazlarını etkilediği için önlem almak gerekir. Aşağıdaki listede tedavi ve cihaz etkileşim riskleri belirtilmiştir.