Kalp pili olan hastaların rutin takip sıklığı pilin takılma zamanı, pilin özelliği ve hastadan hastaya değişmektedir.

Hangi durumlarda Kalp pili, ICD, CRT olan hasta hemen doktoruna veya sağlık merkezine başvurmalıdır?